บาคาร่าออนไลน์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้กลายเป็นศูนย์กลางของการตอบสนองต่อ COVID-19

บาคาร่าออนไลน์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้กลายเป็นศูนย์กลางของการตอบสนองต่อ COVID-19

บาคาร่าออนไลน์ ท่ามกลางการระบาดใหญ่ของ COVID-19 มหาวิทยาลัยทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายและมีบทบาทสำคัญในการตอบสนอง การเรียนรู้จากประสบการณ์นี้จะช่วยให้แน่ใจว่าความเชี่ยวชาญและบทบาทเฉพาะของชุมชนวิชาการได้รับการส่งเสริมสำหรับความต้องการด้านสาธารณสุขในอนาคต

มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในแอฟริกาและสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรอื่นๆ

 มีความรับผิดชอบในหลายแง่มุมในการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองด้านสาธารณสุข

การสร้างความรู้

ประการแรก การสร้างความรู้เริ่มต้นในสถาบันอุดมศึกษาของเรา การวิจัยในห้องปฏิบัติการและการวิจัยภาคสนามทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถระบุวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับ COVID-19 โดยระบุหมายเลขผู้ป่วยในปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้ ดำเนินการจัดลำดับจีโนม และเริ่มเข้าใจสภาพของ ‘โควิด-19 ที่ยาวนาน’ รวมถึงความสำเร็จอื่นๆ อีกมากมาย

กรณีแรกของ COVID-19 ในไนจีเรียได้รับการวินิจฉัยโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลากอส

นอกจากนี้ ลำดับจีโนม SARS-CoV-2 แรกในแอฟริกายังได้รับรายงานจากความร่วมมือระหว่างศูนย์ควบคุมโรคไนจีเรีย สถาบันวิจัยทางการแพทย์แห่งไนจีเรีย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านพันธุกรรมของโรคติดเชื้อแห่งแอฟริกา ซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาไถ่ในเมืองเอเด , ไนจีเรีย. นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Redeemer ยังจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดลำดับ SARS-CoV-2 ให้กับประเทศสมาชิกสหภาพแอฟริกาอื่นๆ

เป็นตัวอย่างความสามารถของมหาวิทยาลัยในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เครือข่ายการวิจัย การนำไปใช้ วิทยาศาสตร์และการศึกษาของแอฟริกา (ARISE) ซึ่งเป็นเครือข่ายของสถาบันฝึกอบรมและการวิจัยกว่าสิบแห่งทั่วแอฟริกาได้ให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอาหาร ระบบในช่วง COVID-19 ตลอดจนอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพในช่วงการระบาดใหญ่ รวมถึงปัญหาอื่นๆ

สรุปนโยบายที่จัดทำโดยสถาบันเครือข่าย ARISE ได้ระบุตัวเลือกสำหรับการบรรเทาความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับ COVID ในประเทศของตน ที่สำคัญมหาวิทยาลัยมีความสามารถและความเชี่ยวชาญและพร้อมที่จะนำแนวทางสหสาขาวิชาชีพมาใช้กับปัญหาที่อยู่เหนือสาขาวิชาเดียว

การระบาดใหญ่ในปัจจุบันทำให้เศรษฐกิจ ธุรกิจ ปัญญาประดิษฐ์ การสื่อสาร และการมีส่วนร่วมของชุมชน จำเป็นต้องได้รับ นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยมีความเฉพาะเจาะจงเนื่องจากความสามารถในการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาและสาขาวิชาเพื่อผลิตและเผยแพร่ความรู้ใหม่อย่างรวดเร็ว

อบรมด้านสาธารณสุข

ประการที่สอง นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขที่เป็นแนวทางในการตอบสนองต่อ COVID-19 ในวันนี้ และผู้ที่จะตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ครั้งต่อไปของโลก ได้รับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยของเรา ความเชี่ยวชาญที่ได้รับการหล่อเลี้ยงในการตั้งค่าทางวิชาการจะนำไปใช้ในหน่วยงานด้านสาธารณสุข ระบบการดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมของเรา

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกา (Africa CDC) และ European and Developing Countries Clinical Trials Partnership กำลังเปิดตัวโปรแกรมการฝึกอบรมใหม่เกี่ยวกับการระบาดของโรคและการตอบสนองต่อโรคระบาดสำหรับนักระบาดวิทยาและนักชีวสถิติที่มีทักษะสูงใน Sub-Saharan Africa

ผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการจะเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตอบสนองโรคติดเชื้อ ในทำนองเดียวกันAfrica Academy for Public HealthและUniversity of Ibadan Research Foundationซึ่งเป็นทั้งหุ้นส่วนภาครัฐ-เอกชน-วิชาการที่ไม่เหมือนใคร ได้จัดเตรียมแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันในแอฟริกาและสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านสาธารณสุขระหว่างผู้นำภาครัฐและเอกชน

มหาวิทยาลัยในแอฟริกาได้แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่เหลือเชื่อในการเรียนรู้ เนื่องจากแนวทางการศึกษาได้เปลี่ยนไปใช้สภาพแวดล้อมเสมือนจริงและแบบผสม ตัวอย่างเช่น การสร้างชมรมวารสารเสมือนจริง ทำให้เกิดความต่อเนื่องในการแบ่งปันความรู้และการเผยแพร่ในหมู่นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ จำเป็นต้องมีการลงทุนมากขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่และแพลตฟอร์มการฝึกอบรมแบบไฮบริดขั้นสูง

มหาวิทยาลัยจะรับรองว่าผู้นำรุ่นต่อไปมีทักษะในการตรวจหาและตอบสนองต่อการระบาด ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสังคม ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับรัฐบาล

ประการที่สาม ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ (NPHIs) ได้อำนวยความสะดวกในการตอบสนองต่อ COVID-19 ส่วนใหญ่ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนมาตรการเฝ้าระวัง การติดตามการติดต่อ การรวบรวมข้อมูล และการตีความข้อมูลเพื่อสนับสนุนหน่วยงานสาธารณะ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยอิบาดันได้ร่วมมือกับศูนย์ควบคุมโรคแห่งไนจีเรีย (NCDC) เพื่อสนับสนุนบริการด้านสุขภาพ ณ ท่าเรือขาเข้าที่พลุกพล่าน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการปรับใช้เพื่อคัดกรองนักเดินทางต่างประเทศ ดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงกับผู้โดยสารและติดตามบุคคลที่สนใจ ในขณะที่คณาจารย์ได้ฝึกอบรมทีมตอบสนองอย่างรวดเร็วในระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ โครงการฝึกอบรมด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ( Field Epidemiology Training Programs – FETPs) ยังนำโดย NPHIs โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ตัวอย่างเช่นไนจีเรีย FETPนำโดย NCDC และก่อตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย Ahmadu Bello และมหาวิทยาลัย Ibadan

ความร่วมมือกับ NPHIs อาจมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น: หลายคนให้การสนับสนุนด้านเทคนิคในช่วงการระบาดใหญ่ไม่มีประสบการณ์ของภาครัฐในขณะที่ภาครัฐจำนวนมากไม่มีการฝึกอบรมด้านสาธารณสุขอย่างเป็นทางการ บาคาร่าออนไลน์