ไฮโลออนไลน์ ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญในการสร้างความสามารถในการวิจัย

ไฮโลออนไลน์ ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญในการสร้างความสามารถในการวิจัย

ไฮโลออนไลน์ การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยอาจถูกมองว่าเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในความสามารถของสถาบัน เมื่อพูดถึงการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เอื้อต่อการพัฒนาในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ

ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบัน

ระดับบุคคลประกอบด้วยการศึกษาและการฝึกอบรมในความสามารถเฉพาะด้านการวิจัยและเนื้อหาเฉพาะเรื่อง การเขียนวารสารวิชาการ ระเบียบวิธีวิจัย และหลักจริยธรรม

การสร้างขีดความสามารถระดับสถาบันมุ่งเน้นไปที่การปฏิรูปโครงสร้างการจัดการ โปรโตคอลเชิงกลยุทธ์สำหรับการสรรหาและรักษานักวิจัย ระบบแรงจูงใจ การให้รางวัล และการรับรู้ และสนับสนุนกลไกการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นกิจกรรมที่คุ้มค่าและเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ของสถาบัน

ดังนั้น การเสริมสร้างศักยภาพหรือการพัฒนารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจัดการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและการฝึกอบรมสำหรับอาจารย์และอาจารย์ โปรแกรมการให้คำปรึกษาและการฝึกสอนสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ การจัดตั้งและบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการและห้องสมุดขั้นต่ำตลอดจนระบบการจัดเก็บและค้นข้อมูล และการให้การสนับสนุนด้านความเป็นผู้นำ การบริหาร และด้านอื่นๆ แก่กิจกรรมการวิจัย

การปรับปรุงศักยภาพการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันควรเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยรวม สถาบันที่มีวัฒนธรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งมีนโยบายสำหรับการศึกษาและการฝึกอบรมที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านความสามารถในการวิจัย นอกจากนี้ยังเป็นไปตามการดำเนินการด้านการบริหารที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นั้นคุ้มค่าและเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ

รากฐานของวัฒนธรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

สถาบันต้องการองค์ประกอบพื้นฐานหกประการเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การสร้างขีดความสามารถ โครงสร้างพื้นฐาน ความเป็นผู้นำ เงินทุน สิ่งจูงใจ และความร่วมมือ รวมถึงสิ่งจูงใจเนื่องจากจำเป็นต้องกระตุ้นให้อาจารย์ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ในขณะที่โครงสร้างหลักทั้งหกมีความสำคัญ แต่เงินทุนได้รับความสนใจในวรรณกรรม

ในปริมาณที่ไม่สมส่วนเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ

เนื่องจากเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่เพียงพอทำให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดการกับส่วนอื่นๆ ได้ ช่วยให้พวกเขาสามารถจ้างอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มากขึ้นและลดภาระงานของอาจารย์และอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและตีพิมพ์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่เพียงพอยังช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ​​หรือทำให้ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

นอกจากนี้ เงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่เพียงพอยังทำให้มหาวิทยาลัยในแอฟริกาสามารถจ้างและจ่ายเงินให้ผู้ช่วยวิจัยเพื่อช่วยดำเนินโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือระดับชาติ ในความเป็นจริง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่เพียงพอสามารถช่วยให้มหาวิทยาลัยในแอฟริกาทำได้

ที่กล่าวว่าควรสังเกตว่าเงินทุนไม่ใช่ทุกอย่าง ไม่ใช่กระสุนวิเศษที่สามารถเพิ่มปริมาณการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสิ่งพิมพ์ที่สถาบันผลิตได้โดยอัตโนมัติ

เงินทุนสนับสนุนการ

วิจัยทางวิทยาศาสตร์ วิธีพูดคุยเกี่ยวกับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในวรรณคดีดูเหมือนจะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นไซน์ควอที่ไม่ใช่กิจกรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การละเว้นทั่วไปมีลักษณะดังนี้: “ถ้ามหาวิทยาลัยในแอฟริกาได้รับการจัดสรรเงินทุนเพียงพอ พวกเขาจะเพิ่มผลงานวิจัยและสิ่งพิมพ์ของพวกเขา”

หากกฎเกณฑ์นี้ได้รับการยอมรับโดยไม่มีการสอบสวนที่สำคัญ เท่ากับเป็นการเทน้ำลงในรูที่ไม่มีที่สิ้นสุด มหาวิทยาลัยในแอฟริกาส่วนใหญ่ต้องการการเสริมสร้างความสามารถในการวิจัยก่อนที่จะจัดสรรทุนวิจัยให้กับพวกเขา

ควรมีการกำหนดระบบความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าเงินทุนวิจัยใดๆ จากผู้บริจาคระหว่างประเทศ มูลนิธิเอกชน หรือรัฐบาล ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน

อย่างไรก็ตาม เงินทุนสนับสนุนการวิจัยไม่สามารถกำหนดวัตถุประสงค์และความคาดหวังในการวิจัยได้ จัดระเบียบและประสานงานกิจกรรมการวิจัยเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ ออกแบบโครงการวิจัย ดำเนินโครงการวิจัย ผลิตรายงานการวิจัย ปกป้องสถาบันหรือบุคคลจากการขโมยลิขสิทธิ์และดำเนินการศึกษาวิจัยติดตามผล

เงินทุนไม่สามารถแก้ปัญหาการจัดลำดับความสำคัญของการวิจัยที่แข่งขันกันหรือทำให้ผู้คนต้องรับผิดชอบต่อเงินที่จัดสรรให้กับพวกเขา แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นขอบเขตของการเป็นผู้นำสถาบันที่มีประสิทธิภาพ ทว่าความเป็นผู้นำของสถาบันที่มีประสิทธิภาพยังไม่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามที่สมควรได้รับในวาทกรรมการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในแอฟริกา

ผู้นำสถาบันที่มีประสิทธิภาพอย่างน้อยควรได้รับความสนใจเท่าๆ กับเงินทุน ไฮโลออนไลน์